Vårdinformation

Specialkunskap är betydelsefull när man vårdar patienter med fibromyalgi (FM) och/eller myalgisk encefalomyelit (ME). Egentligen borde varje större sjukhus, eller åtminstone varje universitetssjukhus, ha en speciell mottagning för dessa patienter.

Sjukvården vid Gottfriesmottagningen har bedrivits i avtal med Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen under åren 1998-2016.  Från januari 2017 drivs dock verksamheten i privat regi.

Undersökningar/tjänster inkluderar: Nybesök med läkare (och sambedömning med fysioterapeut vid behov) 90 min, återbesök 45 respektive 30 min, telefonuppföljning/rådgivning, recept, intyg, fysioterapeut 60 min, psykoterapeut 60 min, lab, sjuksköterska.

Patienten kan söka till Gottfriesmottagningen med egenremiss.  Patienterna fyller då själva i en remisshandling som sänds till Gottfriesmottagningen. Egenremiss

Patienter som söker mottagningen kan tillfrågas om de vill delta i forskning.