Sjukdomarnas vanlighet (prevalens)

Fibromyalgi (FM) och myalgisk encefalomyelit (ME) är så vanliga att de kan betraktas som folksjukdomar.

Prevalensen av FM är 2-4 %, av vilka 90 % är kvinnor. För kvinnor i 55–65-årsåldern är prevalensen 8 %. Prevalensen av ME varierar i olika rapporter mellan 0,2-2,6 % och även här dominerar kvinnorna – om än inte lika påtagligt som när det gäller FM. Grovt antaget kan sjukdomarna tillsammans ha en prevalens på 3 %, dvs i hela landet finns omkring 300 000 patienter (c:a 30 000 i VG-regionen). Det finns en markant överlappning mellan sjukdomarna, dvs patienter med FM har i c:a 60 % även ME.

Av intresse är att båda sjukdomarna överlappar med Irritable Bowel Syndrome (IBS). C:a 60 % av patienter med FM och ME uppfyller också kriterierna för IBS. Det finns således ett flertal patienter som lider av alla tre syndromen, vilket inte kan vara en tillfällighet utan pekar på gemensamma etiologiska faktorer.