Myalgisk encefalomyelit

Myalgisk encefalomyelit (ME) (G933) är en sjukdom som sannolikt alltid funnits, men som etablerades inom medicin med dess nuvarande kriterier först 1994. Tidigare, och alltjämt i USA, användes benämningen kroniskt trötthetssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome (CFS)). Sjukdomen är komplex och ger symptom från flera kroppsfunktioner.

Dominerande är en sjuklig trötthet som reducerar patientens funktionsförmåga och som inte går att vila bort. Påtagligt är en reducerad förmåga till återhämtning efter ansträngning. Andra symptom är minnes- och koncentrationsstörning, sömnrytmrubbning samt muskel- eller ledvärk. Ofta har patienten en ”influensakänsla”, dvs känner sig febrig, har besvär från luftvägarnas slemhinnor och ömmande lymfkörtlar. För att få diagnosen skall symptomen ha förelegat minst sex månader.

Innan en patient får diagnosen ME måste andra såväl psykosociala som medicinska skäl till patientens trötthet uteslutas.