Fibromyalgi

Fibromyalgi (FM) (M797) etablerades som medicinskt begrepp först 1990, men tillståndet har sannolikt alltid funnits. Sjukdomen karakteriseras av utbredd och långdragen värk, som kan ha debuterat i en kroppsregion, men som generaliserats, dvs spritt sig till samtliga fyra kroppskvadranter.

Patienten har även muskelstelhet (speciellt vid uppvaknandet) och muskelömhet. Den senare utnyttjas som ett kriterium för sjukdomen: minst 11 av 18 definierade punkter på kroppen skall vara smärtande vid tryckbelastning motsvarande 4 kg per kvadratcentimeter.

Utöver dessa symptom besväras patienten ofta av en rad andra neurokognitiva symptom som sjuklig trötthet, koncentrationssvårigheter, försämrade minnesfunktioner, sömnstörning, etc.