Vi jobbar på Gottfriesmottagningen:

Gottfr_gottfr_13

Carl-Gerhard Gottfries

Överläkare, professor emeritus
Har tidigare varit professor i psykiatri vid Göteborgs Universitet. Startade 1998 Gottfriesmottagningen i avtal med sjukvården i Västra Götaland. Sedan dess arbetat i vård av patienter med fibromyalgi (FM) och myalgisk encefalomyelit (ME) samt bedrivit och handlett forskning kring dessa sjukdomar.

Birgitta Peilot

Överläkare
Har arbetat på Rehabiliteringskliniken i Skövde, specialist rehabiliteringsmedicin med fokus på smärtrehab. En period under 2000-talet arbetat som företagsläkare vid Kinnekullehälsan. Legitimerad kognitiv psykoterapeut. Verksam på Gottfriesmottagningen sedan 2011. För närvarande också doktorand vid Smärtcentrum SU/Östra.

Sara Forsmark

Sjuksköterska/forskningssköterska
Arbetar som mottagningssköterska och med klinisk forskning på Gottfriesmottagningen.

Lena Carlsson

Sjuksköterska/forskningssköterska
Arbetar som mottagningssköterska och med klinisk forskning på Gottfriesmottagningen.

Lena Hartung

Medicinsk sekreterare
Tar emot i reception och telefon, skriver journaler, brev,intyg etc.

Ingela Eriksson-Scholz

Medicinsk sekreterare
Tar emot i reception och telefon, skriver journaler, etc. Sköter bokföring och fakturering.