Vi jobbar på Gottfriesmottagningen:

Gottfr_gottfr_13

Carl-Gerhard Gottfries

Överläkare, professor emeritus
Har tidigare varit professor i psykiatri vid Göteborgs Universitet. Startade 1998 Gottfriesmottagningen i avtal med sjukvården i Västra Götaland. Sedan dess arbetat i vård av patienter med fibromyalgi (FM) och myalgisk encefalomyelit (ME) samt bedrivit och handlett forskning kring dessa sjukdomar.

Birgitta Peilot

Överläkare
Har arbetat på Rehabiliteringskliniken i Skövde, specialist rehabiliteringsmedicin med fokus på smärtrehab. En period under 2000-talet arbetat som företagsläkare vid Kinnekullehälsan. Legitimerad kognitiv psykoterapeut. Verksam på Gottfriesmottagningen sedan 2011. För närvarande också doktorand vid Smärtcentrum SU/Östra.

Olof Zachrisson

Överläkare
Har arbetat med patientmottagning och forskning på Gottfriesmottagningen sedan 1998. Innan dess varit anställd på Mölndals sjukhus. Specialistläkare inom vuxenpsykiatri. Disputerade 2002 på avhandlingen ”Fibromyalgia/Chronic Fatigue Syndrome – Aspects on biology, treatment, and symptom evaluation”.

Carmen.P.V

Carmen Pichot

Överläkare
Har arbetat på Gottfriesmottagningen sedan januari 2016. Innan dess varit anställd på Östra sjukhusets smärtmottagning. Specialistläkare inom reumatologi och smärtbehandling. Har över 20 års erfarenhet av behandling av fibromyalgi och kroniska smärttillstånd.

Sara Forsmark

Sjuksköterska/forskningssköterska
Arbetar som mottagningssköterska och med klinisk forskning på Gottfriesmottagningen.

 

Eva Carlehed

Sjuksköterska/forskningssköterska
Arbetar som mottagningssköterska och med klinisk forskning på Gottfriesmottagningen.

 

Rigmor Noring

Sjuksköterska/forskningssköterska
Arbetar som mottagningssköterska och med klinisk forskning på Gottfriesmottagningen.

 

Maria Öberg

Undersköterska
Arbetar med klinisk forskning på Gottfriesmottagningen.

 

Eva Deurloo

Sjukgymnast/fysioterapeut
Deltar i diagnostik och behandlingsupplägg på Gottfriesmottagningen.

Lena Hartung

Medicinsk sekreterare
Tar emot i reception och telefon, skriver journaler, brev,intyg etc.

Ingela Eriksson-Scholz

Medicinsk sekreterare
Tar emot i reception och telefon, skriver journaler, etc. Sköter bokföring och fakturering.