Verksamhet

Gottfries Clinic AB bildades 1998 för patienter med fibromyalgi (FM) och myalgisk encefalomyelit (ME). Vården har bedrivits i avtal med sjukvårdshuvudmannen för Västra Götaland. Från januari 2017 bedrivs dock verksamheten i privat regi. Vid enheten finns läkare, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.

Vi erbjuder diagnostisk utredning och multidisciplinära behandlingsinsatser.

Diagnostisk utredning innefattar läkarbesök på cirka 1 1/2 timme och möjlighet till kompletterande laboratorieprovtagning. Behov av uppföljande återbesök beslutas i samråd med patienten.

Multidisciplinära behandlingsinsatser kan innefatta information och rådgivning, bedömning och behandling av eventuell samsjuklighet och symptomlindrande läkemedelsbehandling.

På Gottfriesmottagningen bedrivs även uppdragsforskning och basal klinisk forskning. Den kliniska forskningen bedrivs inom olika områden. För närvarande bedrivs behandlingsförsök med OSU6162. Behandlingsförsök pågår även med vitamin B12 och folat samt försök att identifiera diagnostiska laboratoriemarkörer.