Styrelse

Gottfries Clinic AB leds av en styrelse som består av:

Erik Haglund, ekonom, ordförande

Carl-Gerhard Gottfries, leg läk, professor emeritus

Olof Zachrisson, leg läk, med dr, överläkare, verksamhetschef

Johan Gottfries, professor i läkemedelskemi, adjungerad styrelseledamot i egenskap av VD