Styrelse

Gottfries Clinic AB leds av en styrelse som består av:

Carl-Gerhard Gottfries, leg läk, professor emeritus, ordförande

Johan Gottfries, professor i läkemedelskemi, adjungerad styrelseledamot i egenskap av VD

Sara Forsmark, forskningssköterska