Avbokning

Vill du ge återbud till en tid du fått av oss kan du göra det genom att fylla i formuläret nedan. Detta måste dock göras senast en vecka innan din besökstid.
I annat fall behöver vi få din avbokning via telefon.
Önskar du en ny tid behöver du också ringa oss. Du får ingen ny tid med automatik.

Namn

Födelsedata (år, månad, dag)

Ditt telefonnummer

Datum

Klockslag

Skriv Av i rutan nedan