Våra forskningsområden

Fibromyalgi (FM) och myalgisk encefalomyelit (ME) är ”kvinnosjukdomar”, som närmast är att betrakta som folksjukdomar. De har inte blivit föremål för något större forskningsintresse.

De stora läkemedelsindustrierna har under de allra senaste åren börjat pröva läkemedel (antidepressiva och antiepileptika) för att lindra de kroniska smärtor som patienter med FM och ME har. Vår mottagning har deltagit i prövning av duloxetin (Cymbalta), milnacipran, pregabalin (Lyrica) och OSU6162. Samtliga studier har varit upplagda enligt dubbelblind teknik. Duloxetin, Milnacipran och Pregabalin är inregistrerade i USA för behandling av smärta vid fibromyalgi.

Utöver uppdragsforskning har vår enhet bedrivit forskning, vid vilken vi använt stafylokockvaccin i behandlingen av FM och ME. I två dubbelblindkontrollerade undersökningar har 65 % av behandlade patienter blivit förbättrade. I samarbete med Karolinska Institutet har vi kunnat visa att den kliniska förbättringen av vaccinerade patienter kan relateras till immunförändringar i serum. Forskningen är presenterad i en avhandling ”Fibromyalgia/Chronic Fatigue Syndrome – Aspects on biology, treatment and symptom evaluation” av Olof Zachrisson, som försvarades vid Göteborgs Universitet 2002. Tyvärr lades tillverkningen av stafylokockvaccinet ned 2005 trots våra protester.

Intervju med Carl-Gerhard Gottfries

I nyligen genomförd forskning tillsammans med Virologiska Institutionen i Uppsala har vi fynd som pekar på en infektionsbetingad autoimmunitet vid ME.

Vid undersökning av spinalvätska från patienter med ME har vi funnit patologiskt höga värden av homocystein samt låga värden av vitamin B12. För närvarande gör vi behandlingsförsök med höga doser vitamin B12 samt folat. Vår teori är att ett trögt flöde av dessa vitaminer över blod-hjärn-barriären kompenseras av höga doser i blodet.