Pågående forskning

Som framgår under ”Våra forskningsområden” har vi bland annat testat läkemedlet OSU6162 vid ME-syndrom.

I öppna försök har vi kunnat konstatera att detta läkemedel har god effekt på följdsymtom till stroke.

Vi har fått tillstånd från Läkemedelsverket att genomföra en klinisk studie ”En dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie för att evaluera effekt och säkerhet hos den monoaminerga stabiliseraren (-)-OSU6162 hos patienter med kvarvarande symptom efter stroke”.

För att erhålla patienter till denna studie har vi annonserat i dagstidningar och tidskrifter.

Om du är intresserad får du gärna ta kontakt.

____________________________________________________________________

Har du problem efter din stroke?

Vi söker kvinnor och män som vill delta i en klinisk forskningsstudie med syfte att studera effekten av OSU6162 på kvarvarande symptom efter stroke.

OSU6162 är en substans som påverkar hjärnans dopaminomsättning på sådant sätt att den trötthet som mycket ofta följer stroke gynnsamt kan påverkas.

Studien är dubbelblind, det vill säga att hälften av patienterna får slumpmässigt randomiserat aktiv behandling (OSU6162) eller icke aktiv behandling (placebo).

Mediciner liksom läkarbesök och undersökningar är kostnadsfria.

Om du är mellan 18 och 80 år och har haft stroke är du välkommen att höra av dig.

Genom att kontakta oss anmäler du ditt intresse av att erhålla ytterligare information om studien. När du tagit del av all information kommer du att tillfrågas om du samtycker till detta. Därefter kommer en läkare att ta ställning till om du uppfyller villkoren för deltagande.

De uppgifter du lämnar hanteras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Kontakt
Tel: 031-380 38 47
Mail: forskning@gottfries.se

Ansvarig läkare
Professor Carl-Gerhard Gottfries, Gottfries Clinic