Välkommen till Gottfriesmottagningen

Vi utreder och behandlar patienter med fibromyalgi (FM) och myalgisk encefalomyelit (ME). Därutöver bedriver vi klinisk forskning.
startbild-14

Hur känner man igen
sjukdomarna fibromyalgi
och myalgisk encefalomyelit?

Även om det är tillstånd som har
funnits länge, är det först på
senare tid man har enats om
diagnostiska kriterier.

Läs mer om fibromyalgi
Läs mer om myalgisk encefalomyelit

Från och med januari
2020 råder remisstopp.

Finns det verkningsfull
behandling?

Än så länge finns det inget
botemedel mot vare sig
fibromyalgi (FM) eller myalgisk
encefalomyelit (ME) – men det
finns vägar till lindring som låter
dig må bättre.

Läs mer


Gottfriesmottagningen
avvecklar

Planerad avveckling sker under
april-maj av mottagningen.

Vi nås måndag till onsdag på

Telefon: 031-380 38 40
Numret upphör 2020-03-31.

Nytt telefonnummer
från 2020-04-01:
076-117 45 83

Mail: info@gottfries.se