Gottfriesmottagningen

har utrett och behandlat patienter med fibromyalgi (FM) och myalgisk encefalomyelit (ME) under åren 1998-2020. Därutöver bedrevs klinisk forskning.
startbild-14

Gottfriesmottagningen
är avvecklad

Planerad avveckling har skett
april-maj 2020 av mottagningen.

Efter över 20 års mottagnings-
arbete med patienter och  
sjukdomarna fibromyalgi och  
myalgisk encefalomyelit har 
nu verksamheten lagts ner.

Professor Gottfries varnar
för ME i spåren av 
coronaviruset. Ser många
likheter med Asiaten som 
härjade på 1960-talet.

Läs mer under nyheter

Gottfriesmottagningen
vill tacka

patienter, patientföreningar, personal,
forskningskollegor, samarbetspartners, 
leverantörer och alla andra som vi haft
kontakt med under åren och som hjälpt
och stöttat oss.

Gottfries Clinic AB

Gottfries Clinic AB finns kvar, 
men Gottfriesmottagningen med
besöksverksamhet har stängt.

GCAB nås tisdagar via mail 
info@gottfries.se eller telefon
076-117 45 83.

Dr Birgitta Peilot nås på sin
mottagning Psykoterapi Consensus
Body and Mind via mail
birgittapeilot@hotmail.com eller
telefon 070-922 72 15.